Quên đóng cửa thùng sau, xe tải hất bay quầy hàng ăn ven đường

Lượt xem: 0
Thời gian xuất bản: 19/03

Tài xế quên không đóng cửa thùng xe tải khiến cánh cửa va vào tấm biển và hất bay xe bán đồ ăn ven đường.