Xem Phim Du Tịnh Ý Gặp Táo Quân 2013 - Du Tinh Y Gap Tao Quan

Du Tịnh Ý Gặp Táo Quân 2013 - Du Tinh Y Gap Tao Quan

Chất Lượng:
HD
Đạo diễn:
Hùng Thiên Cổ
Diễn viên:
Lan Huynh, Nhất Chinh, Tào Quỳnh,
Thể loại:
Phim Cổ Trang, Phim Thần Thoại
Quốc gia:
Trung Quốc
Thời lượng:
5/5 Tập
Năm phát hành:
2013

Xem Phim

Giới thiệu phim

Thông tin phim Du Tịnh Ý Gặp Táo Quân 2013 (Tiếp theo phần 1/5) “Nhật-du sứ-giả tâu lại, Thượng-Đế quở ngươi không thiện mà nhiều ác ý, sao dám tâu dối mà thán oán kêu nài, sẽ phạt thêm ngươi nữa, ngươi còn trông mong thưởng nỗi gì?” Du-Đô nghe rõ kinh hồn, quỳ lạy khóc mà thưa rằng: “Ông đã thông việc U-minh, chắc vị thần lớn, xin cứu độ tôi?” Họ Trương nói: “Ngươi học thông thái, nên thích làm lành, nghe nói lời lành thì giục lòng khuyên đời, thấy việc lành đáng làm thì muốn ra tay lập tức.

 

Xong hay xao lãng tính đó rồi thôi đó, quyết làm đó rồi bỏ qua, nên bấy lâu nói lành, làm lành, đều tính rồi bỏ chứ không làm một việc nào cho hoàn thành. Còn trong lòng luôn luôn tính việc quấy, nên tội ý ác rất nhiều, mà trách trời không trả phước, khác nào trồng những gai táo mà trông trổ bông lúa sao đặng, phải là dối chăng? Từ rày sắp sau, ngươi đừng mơ tưởng sự dâm, sự tham, đừng vọng tưởng các điều trái lý, chớ mơ ước việc không có! Trước phải trừ các ý ác đó, đổi ra tính việc làm phải làm lành, việc chi có đức mà đủ sức làm nổi thì rán ra tay, không cầu trả ơn, không cầu ai khen ai biết. Bất luận việc nhỏ lớn, cũng cứ lấy lòng thành mà ở thiệt tình đừng xảo trá làm mặt, việc làm đặng thì rán hẳn hòi, việc làm không nổi thi bo bo nhớ mãi, cũng đặng ý thiện mà đổi ý ác, thì tự nhiên lòng nhớ; việc lành, việc phải, không tính sự dữ, sự quấy.

Du Tịnh Ý Gặp Táo Quân 2013

Thứ nhất phải trì chí mà chịu cho bền, chẳng nên vội trông trả phước. thứ nhì giữ trước sau, sau cùng, đừng ban đầu sốt sắng, lâu ngày lãng xao mà bê trễ, rút lại chẳng nên ở dối.” “Làm cho đặng lâu, đúng ba năm trở lên thấy gặp phước; cũng như làm ruộng đợi mãn mùa mới có lúa, lập vườn phải lâu năm mới hưởng huê lợi, nếu dục tốc là bất thông. Nhà ngươi bấy lâu tin tưởng ta, thờ phượng hết lòng sạch sẽ, nên nay ta mách bảo, làm ơn theo lời ta, thì Trời đổi họa ra phước, rán nhớ, rán nhớ!” Nói rồi đi xuống nhà bếp biến mất. Mới biết là Ông Táo hiện hình lên mà mách bảo. Du-Đô thắp hương đèn trên bàn mà lạy tạ ơn, rồi thắp hương đèn trên bếp mà làm lễ. Bữa sau là mồng một Tết, Du-Đô đặt bàn hướng Thiên lạy Trời mà thú tội, xin ăn năn chừa lỗi, hết lòng tùy sức lành. Cải hiệu lại là Tịnh-Ý (rửa lòng cho sạch), không dám tưởng vọng theo ý ác nữa.

Du Tịnh Ý Gặp Táo Quân 2013

 

Ban đầu cũng còn vọng động bê trễ, trong nhà có thờ tượng Quan-Âm, Du-Tịnh-Ý lạy vái, xin tụng kinh cứu khổ, cầu cho lòng thanh tịnh, đừng tưởng sự quấy, miệng khỏi nói tổn đức. Từ ấy trong lòng thanh tịnh, việc chi coi như có thần xét trên vai-vác, ngày đêm chẳng dám để nguôi. Bất luận lớn nhỏ, có ích cho người cho vật, lúc rảnh cũng ráng sức làm cho xong việc. Tùy theo sức, tu tâm chất theo công quá cách. Rảnh thì học ôn, và lo dạy học trò. Giữ tánh khiêm nhường, nhịn nhục. Gặp ai cũng giảng nhân quả tội phước, không màng mỏi mệt. (xem tiếp phần 3/5) ……………………….. Mời Các Bạn ghé thăm Thư Viện Kinh Sách và Tiên Phật Thánh Huấn của Nhất Quán Đại Đạo (được gọi là Nhất Quán Tùng Thư), tổ Phát Nhất Sùng Đức (được gọi là Phát Nhất Tùng Thư)